Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/286
Title: Xây dựng phương pháp định lượng 5-hydroxymethylfurfural trong một số chế phẩm thuốc và thực phẩm chức năng bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao
Authors: Nguyễn, Thị Thùy Linh
Trần, Thị Nguyệt
Tào, Thị Phương
Nguyễn, Triệu Quý
Phạm, Thị Thanh Hà
Keywords: 5-hydroxymethylfuaural
Thuốc
Phương pháp sắc ký lỏng
Thực phẩm chức năng
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Dược học;Số 501 .- Tr.17-19
Abstract: Phương pháp HPLC đã được phát triển để phân tách Shydroxymethylfurfural (5-HMF), như là một sản phẩm phân huỷ độc tố của glucose xảy ra trong một số thuốc và các chất bổ sung chế độ ăn kiêng dưới dạng dung dịch hoặc xi-rô. Các điều kiện LC như sau: C18 cột như pha tĩnh, hỗn hợp của 0,1% axit axetic - methanol (85:15) như pha di động, phát hiện tia UV ở 284 nm. Các kết quả xác nhận phương pháp đã được mong muốn với RSD <2,0% cho độ chính xác của lễ hội, phục hồi 95,8 -108,0% cho phép kiểm tra chính xác, tốt tuyến tính (R = 0,9999), LOQ của 3 và 5 ng/ml HMF cho các dung dịch tiêm và xi-rô. Khi áp dụng để phân tích nội dung của LHMF trong một số loại thuốc được quảng cáo và các chế độ ăn kiêng, phương pháp đề xuất cho thấy rất khả thi.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/286
ISSN: 0866-7861
Appears in Collections:Dược học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_7.32 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 18.206.92.240


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.