Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28603
Title: Đánh giá chất lượng dịch vụ của khách nội địa đối với Tour chợ nội Cái Răng
Authors: Huỳnh, Trường Huy
Hà, Đoan Thệ
Keywords: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích đặc điểm, hành vi du lịch của du khách nội địa tham gia tour Chợ nổi Cái Răng. Phân tích sự hài lòng của du khách nội địa đối với các yếu tố chất lượng dịch vụ của tour Chợ nổi Cái Răng. Đề xuất một số giải pháp góp phần nâng cao sự hài lòng của khách nội địa đối với tour Chợ nổi Cái Răng.
Description: 69 Tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28603
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.52 MBAdobe PDF
Your IP: 34.236.245.255


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.