Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28617
Title: Các nhân tố ảnh hưởng đến ý định mua sản phẩm nội thất thông minh của người tiêu dùng tại quận Ninh Kiều Thành phố Cần Thơ
Authors: Ngô, Mỹ Trân
Phạm, Thị Bội Tuyền
Keywords: Kinh doanh thương mại
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Xác định các nhân tố ảnh hưởng đến ý định mua sản phẩm nội thất thông minh của người tiêu dùng tại quận Ninh Kiều - thành phố Cần Thơ, từ đó thúc đẩy nhu cầu mua sản phẩm nội thất thông minh của người tiêu dùng.
Description: 97 Tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28617
Appears in Collections:Trường Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.86 MBAdobe PDF
Your IP: 3.237.34.21


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.