Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28627
Title: Tập hợp lực lượng của Mỹ ở châu Á - Thái Bình Dương trong nhiệm kỳ đầu của Tổng thống Donald Trump.
Authors: Nguyễn, Thị Phương Thảo
Vũ, Thành Đạt
Keywords: Tập hợp lực lượng
Mỹ
Châu Á - Thái Bình Dương
Donald Trump
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Châu Mỹ ngày nay;Số 03(264) .- Tr.35-42
Abstract: Với nền kinh tế và quân sự số một thế giới, nước Mỹ tiếp tục xây dựng và duy trì sức ảnh hưởng đáng kể trên toàn thế giới. Thế kỷ XXI đang mở ra những thách thức mới, bao gồm vấn đề khủng bố và cạnh tranh địa chiến lược giữa các nước lớn mà ngay cả một siêu cường như Mỹ cũng không thể tự mình giải quyết. Trong bối cảnh này, tập hợp lực lượng do Mỹ dẫn dắt trên thế giới nói chung và tại châu Á - Thái Bình Dương nói riêng nổi lên như một biện pháp giúp chính quyền Washington xử lý các thách thức an ninh toàn cầu và đáp ứng phần nào các mục tiêu, lợi ích chiến lược của Mỹ. Mặc dù, hệ thống đồng minh của Mỹ ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương hầu như không thay đổi kể từ thời kỳ Chiến tranh Lạnh, nhưng trong bối cảnh hiện nay, Mỹ cần mở rộng hình thức tập hợp lực lượng mới, đa dạng và linh hoạt hơn với nhiều đối tác trong khu vực.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28627
ISSN: 2354-0745
Appears in Collections:Châu Mỹ ngày nay

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.69 MBAdobe PDF
Your IP: 52.205.167.104


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.