Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28666
Title: Lẽ sống và hành động của đoàn viên, thanh niên để thực hiện khát vọng tự cường dân tộc
Authors: Lê, Quốc Phong
Keywords: Hành động của đoàn viên
Lòng yêu nước
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Cộng sản;Số 938 .- Tr.27-31
Abstract: Lòng yêu nước, tự hào dân tộc không chỉ là một tình cảm tự nhiên, mà còn là truyền thống dân tộc được hun đúc từ chính lịch sử hào hùng của dân tộc Việt Nam, được tiếp nối, bồi đắp từ thế hệ trước đến thế hệ sau. Khát vọng tự cường dân tộc trở thành mạch nguồn cuộn chảy trong lịch sử dân tộc và cả trong tâm hồn con người Việt Nam, trở thành lẽ sống và hành động của mọi thế hệ đoàn viên, thanh niên.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28666
ISSN: 0866-7276
Appears in Collections:Cộng sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.76 MBAdobe PDF
Your IP: 3.239.233.139


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.