Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/2867
Title: Kỹ năng đánh giá thông tin của thanh thiếu niên Việt Nam
Authors: Ngô, Thị Huyền
Keywords: Kỹ năng đánh giá thông tin
Thanh thiếu niên
Việt Nam
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Thông tin và Tư liệu;Số 01 .- Tr.23-30
Abstract: Trình bày kết quả nghiên cứu kỹ năng đánh giá thông tin của thanh thiếu niên Việt Nam (tuổi từ 15 đến 18) nhằm cung cấp một cái nhìn mới nhất về khả năng đánh giá thông tin của người trẻ Việt Nam ở độ tuổi này. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng cần nhiều nỗ lực hơn nữa để cải thiện kỹ năng đánh giá thông tin của thanh thiếu niên Việt Nam.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/2867
ISSN: 1859-2929
Appears in Collections:Thông tin và Tư liệu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_5.26 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.236.97.49


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.