Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28730
Nhan đề: Nghiên cứu ảnh hưởng chất lượng dịch vụ du lịch sinh thái miệt vườn đến sự hài lòng tại Thành phố Cần Thơ của khách du lịch nội địa
Tác giả: Ngô, Mỹ Trân
Đoàn, Kiều Trinh
Từ khoá: Quản trị kinh doanh
Năm xuất bản: 2020
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách du lịch nội địa về chất lượng dịch vụ du lịch sinh thái miệt vườn ở thành phố Cần Thơ, từ đó đề xuất hàm ý chính sách nhằm nâng cao mức độ hài lòng của khách du lịch nội địa về chất lượng dịch vụ du lịch sinh thái miệt vườn tại thành phố Cần Thơ.
Mô tả: 100 Tr
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28730
Bộ sưu tập: Khoa Kinh tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.12 MBAdobe PDF
Your IP: 35.175.107.77


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.