Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28761
Title: Phân tích các yếu tố chất lượng dịch vụ ảnh hưởng quyết định chọn trọ ngoài ký túc xá của sinh viên Trường Đại học Cần Thơ
Authors: Huỳnh, Trường Huy
Nguyễn, Thị Hồng Xuyến
Keywords: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích các yếu tố chất lượng dịch vụ ảnh hưởng đến quyết định chọn trọ ngoài kiến túc xá của sinh viên trường Đại học Cần Thơ. Từ đó đưa ra những giải pháp thiết thực góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ nhà trọ cho cho sinh viên.
Description: 91 Tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28761
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.18 MBAdobe PDF
Your IP: 3.92.74.105


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.