Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/2884
Title: Bình Dương điểm đến du lịch cuối tuần
Authors: Kim Oanh
Keywords: Bình Dương
Du lịch
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Du lịch Việt Nam;Số 4 .- Tr.27
Abstract: Trong định hướng phái triển, tỉnh Bình Dương đã xác định: "Xây dựng ngành Du lịch trở thành ngành kinh tế có đóng góp lớn vào tăng trưởng kinh tế. Đến năm 2020 và giai đoạn sau đó, ngành Du lịch sẽ trở thành một trong những ngành kinh tế quan trọng đóng góp vào tăng trưởng kinh tế và phát triển bền vững của địa phương’’.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/2884
ISSN: 0866-7373
Appears in Collections:Du lịch Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
896.15 kBAdobe PDF
Your IP: 34.200.218.187


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.