Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28879
Title: Thành quả từ phát huy nội lực
Authors: Lương, Đức
Keywords: Thành quả
Nội lực
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 01 .- Tr.71-73
Abstract: Nhắc đến miền Trung là nhớ đến thiên tai, bão lũ và hạn hán bởi khí hậu khắc nghiệt. Bởi vậy, cuộc sống của người dân nơi đây luôn phải gánh muôn vàn khó khăn, gian khó. Song, nhờ “luồng gió mới” của Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên hôm nay đã khởi sắc, làng quê đổi mới, sản xuất phát triển, đời sống vật chất, tinh thần của người dân nâng cao. Hơi thở mùa Xuân đang hiện hữu trên những vùng quê dọc miền Trung...
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28879
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
980.63 kBAdobe PDF
Your IP: 3.81.172.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.