Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28901
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNguyễn, Hồng Hiếu-
dc.contributor.authorTrần, Thị Thu Hằng-
dc.contributor.authorTrương, Mai Hoa-
dc.contributor.authorTrương, Quang Đại-
dc.contributor.authorvũ, Hải Minh-
dc.contributor.authorNghiêm, Đức Bình-
dc.contributor.authorVũ, Lan Phương-
dc.date.accessioned2020-07-17T08:06:09Z-
dc.date.available2020-07-17T08:06:09Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.issn1859-1477-
dc.identifier.urihttps://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28901-
dc.description.abstractXác định các chỉ tiêu phục vụ việc giám sát tuân thủ các quy định trong giấy phép tài nguyên nước và xây dựng hệ thống thông tin phục vụ hỗ trợ công tác theo dõi, kiểm tra, giám sát sự tuân thủ của giấy phép trong khai thác, sử dụng tài nguyên nước và xả nước thải vào nguồn nước theo quy định.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Tài nguyên và Môi trường;Số 12(338) .- Tr.28-38-
dc.subjectGiám sátvi_VN
dc.subjectXây dựngvi_VN
dc.subjectGiấy phép tài nguyên nướcvi_VN
dc.titleNghiên cứu chỉ tiêu giám sát tuân thủ và xây dựng hệ thống giám sát các quy định trong giấy phép tài nguyên nướcvi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Tài nguyên và Môi trường

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.19 MBAdobe PDF
Your IP: 35.153.166.111


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.