Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/2891
Title: Giới thiệu mô hình nâng cao năng lực nghề nghiệp cho cán bộ thư viện đại học hiện nay
Authors: Nguyễn, Thị Tú Quyên
Keywords: Mô hình nâng cao năng lực nghề nghiệp
Cán bộ thư viện
Đại học
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Thông tin và Tư liệu;Số 02 .- Tr.29-32
Abstract: Sơ lược về một số hình thức nâng cao năng lực nghề nghiệp và những kinh nghiệm từ Đại học Tổng hợp Liên bang Ural từ những điều tra, khảo sát đó cho thấy mô hình được đề xuất về nâng cao năng lực nghề nghiệp cho cán bộ thư viện này là rất khả thi. Các chiến lược đề ra được xem xét, cân nhắc kỹ lưỡng và các thành phần trong chiến lược bổ sung, hỗ trợ cho nhhau, tạo ra những tác động tích cực trong công tác quản lý, tạo điều kiện cho người tham gia có một nguồn sáng tạo mạnh mẽ.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/2891
ISSN: 1859-2929
Appears in Collections:Thông tin và Tư liệu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.6 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.236.97.49


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.