Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28914
Title: Đảng bộ Bộ đội Biên phòng qua Cuộc vận động "Xứng danh bộ đội cụ Hồ"
Authors: Trọng Thành
Keywords: Bộ đội biên phòng
Xứng danh
Bộ đội cụ Hồ
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 02 .- Tr.17-19
Abstract: Bộ đội Biên phòng (BĐBP) có nhiệm vụ chuyên trách quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia. Do tính chất, nhiệm vụ nên hầu hết các đơn vị bộ đội biên phòng đóng quân ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28914
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.22 MBAdobe PDF
Your IP: 18.208.126.232


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.