Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29052
Title: Phân tích hiệu quả tài chính của nông hộ trồng khóm tại thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
Authors: Đỗ, Thị Hoài Giang
Trần, Minh Hiếu
Keywords: Kinh tế nông nghiệp
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích hiệu quả tài chính của nông hộ trồng khóm ở thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang, từ đó đề xuất một số giải pháp nông hộ nâng cao hiệu quả tài chính trong thời gian tới.
Description: 49 Tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29052
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
765.31 kBAdobe PDF
Your IP: 52.23.219.12


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.