Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29102
Title: Hoạt động gia công hàng hóa có yếu tố nước ngoài theo quy định của pháp luật Việt Nam
Authors: Phạm, Mai Phương
Huỳnh, Thị Ánh Xuân B1602226
Keywords: Luật Thương mại
Issue Date: 2020
Abstract: Đề tài luận văn trình bày về những vấn đề lý luận cơ bản của hoạt động gia công hàng hóa có yếu tố nước ngoài; các quy định pháp luật đối với hoạt động nhận gia công hàng hóa cho thương nhân nước ngoài và hoạt động đặt gia công hàng hóa ở nước ngoài; thủ tục hải quan, vấn đề giải quyết tranh chấp trong quá trình thực hiện hoạt động gia công hàng hóa có yếu tố nước ngoài; bất cập và hướng hoàn thiện quy định pháp luật điều chỉnh về hoạt động gia công hàng hóa có yếu tố nước ngoài.
Description: 47 trang
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29102
Appears in Collections:Khoa Luật

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.23 MBAdobe PDF
Your IP: 3.81.172.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.