Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29145
Nhan đề: Phân tích thực trạng sử dụng đất nông nghiệp tại tỉnh Hậu Giang
Tác giả: Trần, Thụy Ái Đông
Hồ, Huyền Trân
Từ khoá: Kinh tế tài nguyên thiên nhiên
Năm xuất bản: 2020
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Phân tích thực trạng sử dụng đất nông nghiệp tại tỉnh Hậu Giang nhằm đề xuất giải pháp sử dụng đất hợp lý bền vững tài nguyên đất tại tỉnh Hậu Giang trong thời gian tới.
Mô tả: 62 Tr
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29145
Bộ sưu tập: Khoa Kinh tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.3 MBAdobe PDF
Your IP: 54.227.97.219


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.