Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29155
Title: Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng ra quyết định của người phụ nữ nông thôn ở thị trấn Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng
Authors: Phạm, Lê Thông
Huỳnh, Diệu Bão
Keywords: Kinh tế nông nghiệp
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng ra quyết định của người phụ nữ nông thôn ở thị trấn Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng từ đó đề xuất một số giải pháp, kiến nghị giúp nâng cao vai trò, cải thiện thu nhập của người phụ nữ ở thị trấn này.
Description: 45 Tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29155
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.49 MBAdobe PDF
Your IP: 54.227.97.219


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.