Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29160
Title: Phát triển ngành Cơ khí: Xác định đúng nhu cầu thị trường
Authors: Lan Anh
Keywords: Phát triển ngành Cơ khí
Xác định đúng nhu cầu thị trường
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Cơ khí Việt Nam;Số 04 .- Tr.9-10
Abstract: Theo Bộ Công Thương, để vực dậy ngành cơ khí Việt Nam, cần xác định nhu cầu thị trường, chỉ rõ những khoảng trống để ngành phát triển, những lĩnh vực mà ngành có thể cạnh tranh được. Ngoài việc tạo thị trường cho doanh nghiệp (DN), các cơ chế, chính sách phải linh hoạt để khuyến khích DN đầu tư, mở rộng sản xuất.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29160
ISSN: 0866-7056
Appears in Collections:Cơ khí Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
568.31 kBAdobe PDF
Your IP: 54.198.139.112


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.