Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29179
Title: Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt của sinh viên các trường Đại học trên địa bàn Thành phố Cần Thơ
Authors: Nguyễn, Văn Duyệt
Lê, Phan Mai Anh
Keywords: Kinh doanh thương mại
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích các yếu tố tác động đến quyết định thanh toán không dùng tiền mặt trong giao dịch thanh toán của sinh viên các trường đại học trên địa bàn thành phố Cần Thơ, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm phát triển dịch vụ thanh toán không sử dụng tiền mặt trong giao dịch thanh toán của sinh viên các trường đại học trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
Description: 70 Tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29179
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.13 MBAdobe PDF
Your IP: 34.207.247.69


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.