Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29305
Nhan đề: Việt Nam chế tạo thành công robot lau sàn khử khuẩn phòng bệnh
Tác giả: Thu Cúc
Từ khoá: Việt Nam
Chế tạo thành công robot
Khử khuẩn phòng bệnh
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Cơ khí Việt Nam;Số 04 .- Tr.180
Tóm tắt: Đề tài nghiên cứu, chế tạo robot lau sàn khử khuẩn phòng bệnh được Bộ Khoa học và Công nghệ giao cho Việc ứng dụng Công nghệ thực hiện đã hoàn thành trong vòng hơn 2 tuần. Các robot có thể hoạt động trong khu vực cách ly đồ thay thế, hỗ trợ nhân viên y tế công việc lau sàn nhà dùng chất khử khuẩn.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29305
ISSN: 0866-7056
Bộ sưu tập: Cơ khí Việt Nam

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
299.76 kBAdobe PDF
Your IP: 34.207.230.188


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.