Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29306
Nhan đề: Công tác giám sát trong đảng bộ Công an Nhân dân
Tác giả: Tạ, Quang Huy
Từ khoá: Công tác
Giám sát
Công an nhân dân
Tổ chức đảng
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kiểm tra;Số 05 .- Tr.51-52,54
Tóm tắt: Thời gian qua, nhiều tổ chức đảng trong lực lượng Công an Nhân dân (CAND), nhất là cấp cơ sở thực hiện công tác giám sát còn lúng túng, vướng mắc. Từ thực tế này, cần căn cứ các quy định của Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương và tình hình thực tế để xây dựng cơ chế, biện pháp để việc giám sát thực hiện phù hợp, hiệu quả, trở thành sinh hoạt thường xuyên của mỗi tổ chức đảng, góp phần thiết thực vào nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng lực lượng CAND vững mạnh.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29306
ISSN: 1859-3046
Bộ sưu tập: Kiểm tra

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.17 MBAdobe PDF
Your IP: 52.23.219.12


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.