Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29331
Title: Đề xuất một số hướng nghiên cứu khoa học giáo dục từ góc độ trường sư phạm địa phương
Authors: Lê, Văn Thắng
Nguyễn, Hữu Năng
Đặng, Thế Anh
Keywords: Nghiên cứu khoa học giáo dục
Góc độ trường sư phạm địa phương
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Giáo dục;Số 481 .- Tr.12-17
Abstract: Nghiên cứu khoa học (NCKH) là một trong những nhiệm vụ của giảng viên (G V) các trường sư phạm. Trong quá trình đào tạo, bồi dưỡng để trở thành GV, các cá nhân đều được tiếp cận hệ thống phương pháp luận về NCKH giáo dục. Quá trình giảng dạy cũng tạo điều kiện cho các GV soi chiếu những vấn đề lí luận vào thực tiễn. Ở các trường sư phạm địa phương, GV có thể dễ dàng phát hiện những tình huống có vấn đề của thực tiễn dạy học, ở các cơ sở giáo dục phổ thông và giáo dục mầm non, những vấn đề của công tác quản lí giáo dục hoặc từ cơ chế chính sách đối với giáo dục.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29331
ISSN: 2354-0753
Appears in Collections:Giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.11 MBAdobe PDF
Your IP: 3.87.250.158


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.