Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29360
Nhan đề: Đa dạng hệ thực vật ở khu du lịch sinh thái Gáo Giồng, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Tác giả: Phạm, Thị Thanh Mai
Từ khoá: Đa dạng
Hệ thực vật
Khu du lịch sinh thái
Loài
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;Số 337 .- Tr.149-156
Tóm tắt: Kết quả điều tra đã xác định được 326 loài thực vật, 245 chi, 89 họ, 54 bộ và 4 lớp thuộc 3 ngành: Polypocliophyta, Cycadophyta và Magnoliophyta ở Khu Du lịch sinh thái Gáo Giồng, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Các taxon thuộc ngành Magnoliophyta là đa dạng nhất và chiếm ưu thế nhất với 316 loài, 237 chi, 81 họ, 48 bộ và 2 lớp. Các họ có số lượng loài nhiều nhất là: Poaceae, Fabaceae, Asteraceae, Cyperaceae, Euphorblaceae, Araceae, Apocynaceae, Convolvulaceae, Moraceae và Rubiaceae. Các chi đa dạng nhất gồm: Cyperus, Ficus, Ipomoea, Nymphaea, Altemanthera, Bougainvillea, Cassia, Phylanthus, Bambusa và Saccharum. Hệ thực vật nơi đây có 5 dạng thân chính: cây gỗ, cây thảo, cây bụi, dây leo và cây kí sinh, trong đó dạng cây thảo chiếm ưu thế với 183 loài. Khu Du lịch sinh thái Gáo Giồng có 3 loài thực vật có nguy cơ tuyệt chủng theo Sách Đỏ Việt Nam là Cycas revoluta, Oryza rufipogon và Elaeocarpus hygropbilus. Khu vực nghiên cứu có 9 loài thực vật ngoại lai xâm hại là: Mimosa pigra, Miinosa diplotricha, Leucaena leucocephala, Lantana camara, Imperata cylindraca, Chromolaena odorata, Eichhomia crassipes, Wedelia trilobata và Ageratum conyzoides.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29360
ISSN: 1859-4581
Bộ sưu tập: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
6.13 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.85.115


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.