Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29479
Nhan đề: Sự phát triển của khách du lịch Trung Quốc tại Đông Nam Á
Tác giả: Trần, Thị Thủy
Từ khoá: Khách du lịch Trung Quốc
Đông Nam Á
Tăng trưởng khách du lịch
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Du lịch Việt Nam;Số 06 .- Tr.33-35
Tóm tắt: Bài viết: Sự phát triển của khách Trung Quốc đi du lịch nước ngoài; Sự tăng trưởng nhanh chóng của khách du lịch Trung Quốc tại Đông Nam Á; Nguyên nhân tăng trưởng khách du lịch Trung Quốc tại Đông Nam Á; Triển vọng.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29479
ISSN: 0866-7373
Bộ sưu tập: Du lịch Việt Nam

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.33 MBAdobe PDF
Your IP: 3.239.233.139


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.