Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/295
Title: So sánh đánh giá giữa các nhóm đối tượng liên quan về chương trình bồi dưỡng phương pháp giảng dạy tiếng Anh dành cho giáo viên trung học cơ sở thuộc Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020
Authors: Nguyễn, Việt Hùng
Keywords: Chương trình bồi dưỡng phương pháp giảng dạy tiếng Anh
Giáo viên trung học cơ sở
Đề án Ngoại ngữ Quốc gia năm 2020
Phương pháp giảng dạy tiếng Anh
Đánh giá
Sự thỏa mãn
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Giáo dục;Số 424 .- Tr.55-58
Abstract: Đề tài sử dụng phương pháp điều tra xã hội học qua 3 bảng câu hỏi khảo sát gồm các câu hỏi đóng theo thang 5 bậc Likert và các câu hỏi mở được thực hiện trên 3003 giáo viên tiếng Anh, 180 giảng viên các trường đại học, cao đẳng và 115 cán bộ quản lí các sở giáo dục và đào tạo trong cả nước. Số liệu thu thập được đã xử lí và mã hóa theo đúng quy trình nghiên cứu khoa học xã hội. Bằng phép phân tích T-Test và ANOVA, điểm số đánh giá giữa các nhóm đối tượng khảo sát khác nhau không hoàn toàn đồng nhất, và vẫn còn một bộ phận nhỏ giáo viên, giảng viên không hài lòng với chương trình bồi dưỡng, một số khác muốn có những thay đổi đối với chương trình bồi dưỡng trong thời gian sắp tới.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/295
ISSN: 2354-0753
Appears in Collections:Giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_7.03 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 44.197.111.121


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.