Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/2953
Title: Quản lý nhà nước đối với du lịch tâm linh ở Đồng bằng Sông Cửu Long
Authors: Trần, Thị Xuân Mai
Keywords: Quản lý nhà nước
Du lịch tâm linh
Đồng bằng Sông Cửu Long
Du lịch Việt Nam
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Quản lý Nhà nước;Số 264 .- Tr.89-91
Abstract: Trong những năm qua, du lịch Việt Nam tăng trưởng mạnh mẽ, trong đó du lịch tâm linh (DLTL) có đóng góp to lớn và bền vững vào sự tăng trưởng đó. Những lợi ích của DLTL không chỉ về kinh tế mà còn bao hàm những giá trị tinh thần cho đời sống xã hội. Tuy vậy, nhận thức về DLTL vẫn chưa thực sự đầy đủ và thống nhất, cần có sự quản lý nhà nước đối với DLTL nhằm nâng cao hiệu quả và phát huy thế mạnh đặc biệt của loại hình du lịch này ở nước ta.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/2953
ISSN: 2354-0761
Appears in Collections:Quản lý Nhà nước

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_3.06 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 18.204.2.231


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.