Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29566
Nhan đề: Phân lập và tuyển chọn vi khuẩn có khả năng phân hủy nhớt
Tác giả: Nguyễn, Thị Phi Oanh
Nguyễn, Thị Ánh Tuyết
Từ khoá: Sinh học
Năm xuất bản: 2020
Nhà xuất bản: Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Nhớt là hợp chất gồm nhiều hydrocarbon được chế luyện từ dầu mỏ được sử dụng rộng rãi trong các máy móc thiết bị và phương tiện giao thông. Nhu cầu sử dụng nhớt ngày càng cao nên khi bị rò rỉ ra môi trường, nhớt không những gây ô nhiễm đất, nguồn nước mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe con người. Nghiên cứu được thực hiện nhằm mục tiêu phân lập và tuyển chọn các dòng vi khuẩn bản địa có khả năng phân hủy nhớt. Từ các mẫu đất thu tại điểm sửa xe và xưởng cơ khí ở ba địa điểm khác nhau trong nội ô Thành phố Cần Thơ, 43 dòng vi khuẩn có khả năng phát triển trong môi trường khoáng tối thiểu có bổ sung Tween 80 như nguồn carbon duy nhất đã được phân lập; trong đó 3 dòng GS20, GS21, GS38 có khả năng sinh trưởng nhanh hơn các dòng vi khuẩn khác. Sau 4 ngày nuôi cấy trong môi trường khoáng tối thiểu có bổ sung nhớt, có 3 dòng thể hiện khả năng phân hủy nhớt cao, trong đó dòng GS20 có khả năng sinh CO2 cao nhất, đạt 75,26%. Khảo sát khả năng hóa hướng động cho thấy dòng GS38 có khả năng hóa hướng động theo nhớt.
Mô tả: 43tr
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29566
Bộ sưu tập: Khoa Khoa học Tự nhiên

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.61 MBAdobe PDF
Your IP: 3.230.152.133


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.