Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29686
Title: Tình hình việc làm và thích ứng công việc của sinh viên đại học tiểu học khóa 1 Trường đại học Tân Trào sau khi tốt nghiệp
Authors: Hà, Mỹ Hạnh
Keywords: Thực trạng
Việc làm
Việc làm của sinh viên
Sinh viên đại học tiểu học
Trường Đại học Tân Trào
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Tâm lý học;Số 06 .- Tr.73-84
Abstract: Bài viết phân tích tình hình việc làm và thích ứng công việc sinh viên đại học tiểu học khóa 1 Trường Đại học Tân Trào qua 4 nội dung: tình hình việc làm, khu vực làm việc, khả năng thích ứng với công việc và các yếu tố ảnh hưởng tới quả trình xin việc của sinh viên sau khi tốt nghiệp, từ đó chỉ ra những thuận lợi, khó khăn và nguyên nhân dẫn đến thực trạng trên.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29686
ISSN: 1859-0098
Appears in Collections:Tâm lý học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.87 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.156.32


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.