Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29782
Nhan đề: Nghiên cứu khả năng tạo rễ bất định Xáo tam phân (Paramignya trimera) trong điều kiện thủy canh in vivo
Tác giả: Phí, Thị Cẩm Miện
Nguyễn, Đức Bách
Nguyễn, Thị Vân Anh
Phạm, Bích Ngọc
Chu, Hoàng Hà
Từ khoá: Purumignya trimera
Rễ bất định
Thủy canh
Ung thư gan
Xáo tam phân
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam;Số 61(07) .- Tr.45-49
Tóm tắt: Rễ Xáo tam phân là một loại dược liệu quý, thường được sử dụng để chữa một số bệnh ung thư , đặc biệt là ung thư gan . Tuy nhiên, do bị khai thác trong một khoảng thời gian dài nên hiện nay số lượng loài Xáo trong tự nhiên ở Việt Nam suy giảm nghiêm trọng và gần như bị tuyệt chủng. Ở điều kiện tự nhiên, rễ Xáo tam phân phát triển rất chậm, do đó việc tìm ra phương pháp hữu hiệu giúp chủ động sản xuất rễ, cung cấp cho ngành công nghiệp dược phẩm là hết sức có ý nghĩa. Trong nghiên cứu này, các tác giả tiến hành các thử nghiệm tạo rễ bất định Xáo tam phân trong điều kiện thủy canh và tìm ra môi trường thích hợp cho sự sống và phát triển của Xáo tam phân là WPM/6 (tỷ lệ sống đạt 96,21%). Các cây có khả năng sinh trưởng tốt được chuyển sang môi trường có bổ sung IBA (7,0 mg/l), α-NAA (7,0 mg/l) để tạo rễ bất định ; sau 8 tuần, số lượng rễ mới phát sinh đạt 21,12 rễ/cây con, tỷ lệ mẫu phát sinh rễ đạt 90,6%. Có thể thấy rằng, cây con Xáo tam phân có thể sống, sinh trưởng và phát triển tốt trong điều kiện thủy canh .
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29782
ISSN: 1859-4794
Bộ sưu tập: Khoa học & Công nghệ Việt Nam

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
966.68 kBAdobe PDF
Your IP: 3.239.51.78


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.