Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29851
Title: Chuyện bếp xưa
Authors: Nguyễn, Trần Đức Anh
Keywords: Bếp lửa
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kiến trúc Nhà đẹp;Số 07 .- Tr.49-51
Abstract: Chắc rằng, cái bếp đã ra đời từ khi loài người tìm ra lửa. Trải qua thời gian, bếp vẫn chung thủy với nhiệm vụ là làm công việc nấu ăn cho con người. Dẫu bây giờ đã có nhiều loại bếp mới, hiện đại hơn nhưng ký ức về bếp lửa đã thành một phần kỷ niệm khắc sâu trong nhiều người.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29851
Appears in Collections:Kiến trúc Nhà đẹp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.44 MBAdobe PDF
Your IP: 3.237.254.197


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.