Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29851
Nhan đề: Chuyện bếp xưa
Tác giả: Nguyễn, Trần Đức Anh
Từ khoá: Bếp lửa
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kiến trúc Nhà đẹp;Số 07 .- Tr.49-51
Tóm tắt: Chắc rằng, cái bếp đã ra đời từ khi loài người tìm ra lửa. Trải qua thời gian, bếp vẫn chung thủy với nhiệm vụ là làm công việc nấu ăn cho con người. Dẫu bây giờ đã có nhiều loại bếp mới, hiện đại hơn nhưng ký ức về bếp lửa đã thành một phần kỷ niệm khắc sâu trong nhiều người.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29851
Bộ sưu tập: Kiến trúc Nhà đẹp

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.44 MBAdobe PDF
Your IP: 3.237.254.197


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.