Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29856
Nhan đề: Công tác kiểm tra, giám sát góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Giang nhiệm kỳ 2015-2020
Tác giả: Nguyễn, Thị Hương
Từ khoá: Công tác kiểm tra, giám sát
Nghị quyết
Bắc Giang
Nhiệm kỳ 2015-2020
Đại hội Đảng bộ
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kiểm tra;Số 12 .- Tr.32-34
Tóm tắt: Năm 2019, là năm thứ tư thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII. Tiếp nối truyền thống: “ Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tụy”, cán bộ công chức Ngành kiểm tra Đảng tỉnh Bắc Giang cố gắng nỗ lực phấn đấu tạo những chuyển biến rõ nét trong công tác kiểm tra, giám sát, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29856
ISSN: 1859-3046
Bộ sưu tập: Kiểm tra

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
635.19 kBAdobe PDF
Your IP: 44.222.189.51


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.