Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30206
Nhan đề: Quyền tiếp cận thông tin dịch bệnh Covid -19
Tác giả: Dương, Văn Quý
Từ khoá: Quyền tiếp cận thông tin
Dịch Covid - 19
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp;Số 09 .- Tr.51-54
Tóm tắt: Dịch bệnh Covid -19 là bệnh truyền nhiễm nhóm A, nguy cơ ở mức độ khẩn cấp toàn cầu. Bảo đảm quyền tiếp cận thông tin dịch bệnh là một trong những nguyên tắc hàng đầu trong phòng, chống bệnh truyền nhiễm. Bài viết phân tích nội dung quyền tiếp cận thông tin về dịch bệnh Covid-19 ở nước ta hiện nay.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30206
ISSN: 1859-2953
Bộ sưu tập: Nghiên cứu Lập pháp

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.25 MBAdobe PDF
Your IP: 18.205.176.39


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.