Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30239
Nhan đề: PHÂN LẬP VÀ TUYỂN CHỌN NẤM MEN TRONG SẢN XUẤT RƯỢU VANG MÃNG CẦU XIÊM (Annona muricata L.) Ở THỚI HƯNG – CỜ ĐỎ
Tác giả: Huỳnh, Xuân Phong
Lê, Trung Tín
Từ khoá: Công nghệ sinh học
Năm xuất bản: 2019
Tóm tắt: Nghiên cứu được thực hiện nhắm mục tiêu phân lập được dòng nấm men có khả năng lên men tốt trong dịch quả mãng cầu xiêm (Annona muricata L.) ở Thới Hưng – Cờ Đỏ để ứng dụng trong sản xuất rượu vang mãng cầu xiêm. Khảo sát các đặc điểm hình thái và đặc điểm sinh lý sinh hóa của 30 dòng nấm men phân lập được, chọn ra được 6 dòng nấm men thuộc chi Saccharomyces, tiếp tục khảo sát khả năng lên men của 6 dòng nấm men này (dịch quả đã được xử lý enzyme pectinase 0,3% trong 1 giờ và điều chỉnh về pH 4, độ Brix 250) được khảo sát ở 9 ngày để chọn ra dòng nấm men có khả năng lên men tốt nhất và định danh bằng phương pháp sinh học phân tự. Kết quả phân lập được 30 dòng nấm men từ mãng cầu xiêm ở các địa điểm khác nhau của Thới Hưng – Cờ Đỏ. Kết quả định danh sơ bộ 30 dòng nấm men thuộc hai chi Saccharomyces (25 dòng) và Pichia (5 dòng). Dòng nấm men FBY015 có khả năng lên men tốt nhất cho độ rượu cao nhất (10,70% v/v) và độ Brix giảm thấp (9,67o Brix) sau lên men. Kết quả đã định danh được dòng nấm men FBY015 là Saccharomyces cerevisiae. Từ khóa: Annona muricata L., lên men rượu, nấm men, rượu vang mãng cầu xiêm, Saccharomyces cerevisiae.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30239
Bộ sưu tập: Viện NC & Phát triển Công nghệ Sinh học

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.69 MBAdobe PDF
Your IP: 54.204.73.51


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.