Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30323
Nhan đề: Khảo sát và vẽ sự phân bố từ trường quanh một vòng dây và quanh một cuộn dây hình trụ.
Tác giả: PGS.TS. Dương, Hiếu Đẩu
Lê, Nguyễn Khang Quyên
Từ khoá: Vật lý kỹ thuật
Năm xuất bản: 2020
Nhà xuất bản: Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Ngoài phần mở đầu, tài liệu tham khảo, kết luận và kiến nghị, luận văn gồm: Chương 1: Tổng quan lý thuyết. Chương 2: Phương pháp thực nghiệm. Chương 3: Kết quả và thảo luận
Mô tả: 43tr
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30323
Bộ sưu tập: Khoa Khoa học Tự nhiên

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.63 MBAdobe PDF
Your IP: 44.200.74.241


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.