Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30479
Title: Nguyên nhân suy thoái vô hình
Authors: Hedrick-Wong, Yuwa
Keywords: Suy thoái vô hình
Nguyên nhân
Kinh tế
Tài chính
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Forbes Việt Nam;Số 02(81) .- Tr.18
Abstract: Các tướng luôn ra trận cuối cùng. Binh pháp này cũng đúng trong cuộc chiến với suy thoái kinh tế. Kể từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu cách đây mười năm, chúng ta vẫn đang tìm kiếm mọi dấu hiệu của sự yếu kém về tài chính, ví dụ như bong bóng bất động sản, có thể dẫn đến cuộc suy thoái kinh tế toàn cầu tiếp theo.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30479
Appears in Collections:Forbes Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
409.72 kBAdobe PDF
Your IP: 3.235.176.80


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.