Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30479
Nhan đề: Nguyên nhân suy thoái vô hình
Tác giả: Hedrick-Wong, Yuwa
Từ khoá: Suy thoái vô hình
Nguyên nhân
Kinh tế
Tài chính
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Forbes Việt Nam;Số 02(81) .- Tr.18
Tóm tắt: Các tướng luôn ra trận cuối cùng. Binh pháp này cũng đúng trong cuộc chiến với suy thoái kinh tế. Kể từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu cách đây mười năm, chúng ta vẫn đang tìm kiếm mọi dấu hiệu của sự yếu kém về tài chính, ví dụ như bong bóng bất động sản, có thể dẫn đến cuộc suy thoái kinh tế toàn cầu tiếp theo.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30479
Bộ sưu tập: Forbes Việt Nam

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
409.72 kBAdobe PDF
Your IP: 3.235.176.80


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.