Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30666
Nhan đề: Hoàn thiện thể chế văn hóa công vụ trong bối cảnh hiện nay
Tác giả: Trần, Thị Diệu Anh
Từ khoá: Kinh tế thị trường
Thể chế
Văn hóa công vụ
Văn bản pháp luật
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Quản lý Nhà nước;Số 294 .- Tr.23-27
Tóm tắt: Hiện nay, dưới tác động của bối cảnh mới, như phát triển kinh tế thị trường, xây dựng nhà nước pháp quyền, hội nhập quốc tế, biến đổi khí hậu, sự phát triển của công nghệ thông tin, tiến bộ xã hội, yêu cầu xây dựng chính phủ kiến tạo, chính quyền điện tử... thì việc hoàn thiện thể chế văn hóa công vụ, những chuẩn mực pháp lý nhằm xây dựng một nền hành chính liêm chính, phục vụ là yêu cầu cấp thiết.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30666
ISSN: 2354-0761
Bộ sưu tập: Quản lý Nhà nước

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.94 MBAdobe PDF
Your IP: 34.207.247.69


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.