Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30719
Nhan đề: Văn hóa giao tiếp của người Nam Bộ trong tiểu thuyết của Đoàn Giỏi
Tác giả: Đặng, Thị Hoa
Nguyễn, Thị Cẩm Nhuận
Từ khoá: Sư phạm ngữ văn
Năm xuất bản: 2020
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Trong đề tài Văn hóa giao tiếp của người Nam Bộ trong tác phẩm Đoàn Giỏi, được triển khai theo trình tự mở đầu, nội dung và kết luận. Mở đầu đưa ra lí do chọn đề tài, mục đích nghiên cứu, phạm vi nghiên cứu, chỉ ra đối tượng và phương pháp nghiên cứu. Phần nội dung gồm ba chương: chương một triển khai cơ sở lý thuyết của văn hóa, giao tiếp, giao tiếp văn hóa, giao tiếp phi ngôn ngữ, giao tiếp ngôn ngữ. Và không quên giới thiệu vài nét về nhà văn Đoàn Giỏi, cùng mô típ nội dung và nghệ thuật chủ yếu được sử dụng trong các tác phẩm của ông. Chương hai chính là chương trọng tâm, tập trung phân tích những biểu hiện của văn hóa giao tiếp trong tác phẩm của Đoàn Giỏi. Thông qua các yếu tố giao tiếp phi ngôn ngữ và giao tiếp ngôn ngữ, để làm bật lên những nét đặc sắc trong giao tiếp của người Nam bộ. Đến chương ba, khai thác các giá trị của văn hóa giao tiếp được thể hiện trong tác phẩm của Đoàn Giỏi. Kết luận trình bày khái quát về tác giả tác phẩm và vấn đề nghiên cứu. Nhận thấy khai thác các yếu tố văn hóa giao tiếp từ trong tác phẩm là một hướng đi rất mới. Hướng đi này sẽ giúp chúng ta có cái nhìn đa dạng hơn khi tìm hiểu và phân tích tác phẩm, thông qua đó ta sẽ hiểu thêm về con người và đặc trưng của các vùng miền, cũng như lối giao tiếp mà họ sử dụng. Từ đó làm bật lên các giá trị văn hóa truyền thống của từng vùng đất, lối đi này rất có ích và mang tính ứng dụng cao trong nghiên cứu văn hóa và văn học.
Mô tả: 88 tr.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30719
Bộ sưu tập: Khoa Sư phạm

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.16 MBAdobe PDF
Your IP: 54.80.173.217


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.