Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30772
Title: Sưu tầm, phiên âm, dịch nghĩa di sản Hán Nôm ở Già Lam cổ tự (Thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang)
Authors: Đặng, Thị Hoa
Trương, Nguyễn Long Khánh
Keywords: Sư phạm ngữ văn
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Đánh giá tầm quan trọng của việc nghiên cứu di sản Hán-Nôm đối với việc giữ gìn, phát huy tri thức, truyền thống, bản sắc văn hóa của dân tộc. Sưu tầm, phiên âm, dịch nghĩa di sản Hán Nôm ở Già Lam cổ tự (Thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang); đánh giá ý nghĩa lịch sử-văn hóa của di sản Hán Nôm tại địa phương.
Description: 67 tr.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30772
Appears in Collections:Khoa Sư phạm

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.32 MBAdobe PDF
Your IP: 3.229.142.91


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.