Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30811
Title: Cảm hứng lãng mạn trong thơ ca cách mạng từ 1954 đến 1965 về đề tài xây dựng chủ nghĩa xã hội
Authors: Trần, Văn Minh
Trần, Thị Cẩm Tú
Keywords: Sư phạm ngữ văn
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Hệ thống hóa lý thuyết về cảm hứng lãng mạn trong văn học để vận dụng vào thơ ca cách mạng từ 1954 đến 1965 về đề tài xây dựng chủ nghĩa xã hội. Bên cạnh đánh giá tổng quan vấn đề nghiên cứu và cơ sở lý thuyết (Chương 1), luận văn khảo sát, phân tích hai phương diện chính: thi vị hóa hiện thực công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và lý tưởng hóa tương lai đối với công cuộc đấu tranh thống nhất Tổ quốc (Chương 2). Nghệ thuật thể hiện cảm hứng lãng mạn trong thơ ca cách mạng từ 1954 đến 1965 với các giọng điệu thơ đa dạng, nhiều cung bậc; ngôn ngữ bình dị, trau chuốt, sáng tạo; hình ảnh thơ phong phú; thơ kế thừa các giá trị hình thức của thơ ca dân gian và mang đậm chất chính luận (Chương 3).
Description: 120 tr.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30811
Appears in Collections:Khoa Sư phạm

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.29 MBAdobe PDF
Your IP: 18.206.177.17


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.