Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30841
Nhan đề: Đặc trưng văn hóa Nam bộ trong truyện ngắn Nam bộ đầu thế kỉ XX
Tác giả: Huỳnh, Thị Lan Phương
Trương, Thị Mơ
Từ khoá: Sư phạm ngữ văn
Năm xuất bản: 2020
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Chương một: Tìm hiểu một số vấn đề chung về tổng quan nghiên cứu đề tài, về khái niệm và đặc trưng văn hóa Nam Bộ, vài nét về truyện ngắn Nam Bộ đầu thế kỉ XX. Ở chương hai: Trình bày sự tồn tại các giá trị văn hóa truyền thống trong đời sống người dân Nam Bộ. Đó là những nét đặc trưng văn hóa về tổ chức văn hóa đời sống và văn hóa ứng xử của người Nam Bộ được thể hiện qua các tác phẩm truyện ngắn. Chương ba: Trình bày những đổi thay của văn hóa khi buổi đầu tiếp xúc với văn hóa phương Tây qua truyện ngắn Nam Bộ. Tìm hiểu những đổi thay ở cả hai hướng, đó là theo hướng có lợi và cả hướng bất lợi, tiêu cực trong đời sống văn hóa của người Nam Bộ giai đoạn đầu thế kỉ XX.
Mô tả: 104 tr.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30841
Bộ sưu tập: Khoa Sư phạm

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.33 MBAdobe PDF
Your IP: 52.23.219.12


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.