Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/3086
Title: Hiện trạng và phân bố của loài trĩ sao (Rheinardia ocellata) tại khu đề xuất bảo tồn thiên nhiên khe nước trong, tỉnh Quảng Bình =
Other Titles: Status and distribution of crested argus (Rheinardia ocellata) in Khe Nuoc trong proposed nature reserve, Quang Binh province
Authors: Nguyễn, Đắc Mạnh
Vũ, Tiến Thịnh
Trần, Văn Dũng
Hà, Văn Nghĩa
Lê, Văn Ninh
Keywords: Khe Nước Trong
Quảng Bình
Trĩ sao
Rheinardia ocellata
Ước lượng quần thể
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;Số 329 .- Tr.148-152
Abstract: Trĩ sao (Rheinardia ocellata) là loài chim trĩ quý hiếm, có nguy cơ bị tuyệt chủng ngoài tự nhiên do mất sinh cảnh và áp lực săn bắt. Các nghiên cứu trước đi về khu hệ động vật tại Khu đề xuất Bảo tồn Thiên nhiên Khe Nước Trong, tỉnh Quảng Bình đã khẳng định nơi đây có loại Trĩ sao phân bố. Tuy nhiên về hiện trạng và phân bố của loài còn thiếu hụt, chưa đủ cơ sở khoa học để triển khai các giải pháp bảo tồn quần thể loài. Trong tháng 4-5/2017 tại Khu đề xuất Bảo tồn Thiên nhiên Khe Nước Trong, đã lựa chọn 136 điểm và điều tra thu thập thông tin thông qua tiếng kêu, đồng thời ứng dụng phần mềm Distance để ước lượng mật độ quần thể loài Trĩ sao. Kết quả đã ghi nhận được 24 điểm có tiếng kêu Trĩ sao ở khu vực phía Tây của khu đề xuất. Kết quả nghiên cứu đã ước lượng có khoảng 48 đàn Trĩ sao với mật độ khoảng 0,9 đàn/km2 tại khu vực nghiên cứu. Đồng thời, các đàn Trĩ sao chỉ tập trung phân bố ở các tiểu khu 515, 516, 517. Trạng thái rừng là rộng thường xanh giàu và trung bình gần các khe suối là sinh cảnh ưa thích của loài Trĩ sao tại Khe Nước Trong.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/3086
ISSN: 1859-4581
Appears in Collections:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_6.74 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 18.207.240.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.