Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30889
Nhan đề: Phát triển khu công nghệ cao quốc gia ở Việt Nam
Tác giả: Phạm, Văn Dũng
Từ khoá: Phát triển
Khu công nghệ cao
Việt Nam
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 565 .- Tr.13-15
Tóm tắt: Các khu công nghệ cao quốc gia có vai trò to lớn trong phát triển kinh tế của các nước. Vì vậy, xây dựng, phát triển các khu công nghệ cao quốc gia được nhiều nước quan tâm đặc biệt. Ở Việt Nam, khu công nghệ cao quốc gia đầu tiên được thành lập đã hơn 20 năm. Tuy nhiên, vai trò của các khu công nghệ cao này vẫn chưa được phát huy. Tìm hiểu các hạn chế, bất cập, nguyên nhân và đưa ra các giải pháp đẩy nhanh phát triển các khu công nghệ cao quốc gia là rất cấp thiết.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30889
ISSN: 0868-3808
Bộ sưu tập: Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.35 MBAdobe PDF
Your IP: 54.198.139.112


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.