Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/3092
Title: Bước phát triển mới của ngành y tế Việt Nam
Authors: Thuốc & Sức khỏe
Keywords: Ngành y tế
Phát triển
Việt Nam
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Thuốc & Sức khỏe;Số 596 .- Tr.04-05
Abstract: Điểm lại những tiến bộ vượt bật của ngành y tế Việt Nam. Tuy nhiên vẫn còn tồn đọng những yếu về nguồn lực, cần cải thiện làm sao nhân lên về số lượng và chất lượng với tốc độ nhanh hơn.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/3092
ISSN: 1859-1922
Appears in Collections:Thuốc và Sức khỏe

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.08 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 18.204.55.168


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.