Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31052
Title: Mô hình và quy trình áp dụng quản trị tinh gọn trong lĩnh vực ngân hàng
Authors: Phạm, Thu Hương
Lê, Thị Hiên
Trần, Thị Phương Thảo
Keywords: Quản trị tinh gọn
Mô hình quản trị tinh gọn
Quy trình áp dụng quản trị tinh gọn
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 27 .- Tr.22-25
Abstract: Quản trị tinh gọn (QTTG) - tiếng Anh viết tắt là Lean - là một phương thức quản trị hiện đại, đã được triển khai thành công tại nhiều nước trên thế giới. Thực tiễn áp dụng QTTG tại các ngân hàng thương mại trên thế giới, như: ngân hàng Bank of America, BMO Financial Group’s Bank of Montreal, Shinna Bank... cho thấy, mô hình QTTG đã giúp các ngân hàng giải quyết được bài toán tiết kiệm chi phí, hiệu suất và chất lượng dịch vụ. Tuy nhiên, xuất phát từ đặc điểm kinh doanh khác biệt trong lĩnh vực ngân hàng, quá trình triển khai áp dụng QTTG cần có những đánh giá, điều chỉnh phù hợp. Bài viết này sẽ tìm hiểu đặc thù kinh doanh, đề xuất các mô hình và xây dựng quy trình áp dụng QTTG trong lĩnh vực ngân hàng.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31052
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.38 MBAdobe PDF
Your IP: 3.81.25.170


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.