Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31052
Nhan đề: Mô hình và quy trình áp dụng quản trị tinh gọn trong lĩnh vực ngân hàng
Tác giả: Phạm, Thu Hương
Lê, Thị Hiên
Trần, Thị Phương Thảo
Từ khoá: Quản trị tinh gọn
Mô hình quản trị tinh gọn
Quy trình áp dụng quản trị tinh gọn
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 27 .- Tr.22-25
Tóm tắt: Quản trị tinh gọn (QTTG) - tiếng Anh viết tắt là Lean - là một phương thức quản trị hiện đại, đã được triển khai thành công tại nhiều nước trên thế giới. Thực tiễn áp dụng QTTG tại các ngân hàng thương mại trên thế giới, như: ngân hàng Bank of America, BMO Financial Group’s Bank of Montreal, Shinna Bank... cho thấy, mô hình QTTG đã giúp các ngân hàng giải quyết được bài toán tiết kiệm chi phí, hiệu suất và chất lượng dịch vụ. Tuy nhiên, xuất phát từ đặc điểm kinh doanh khác biệt trong lĩnh vực ngân hàng, quá trình triển khai áp dụng QTTG cần có những đánh giá, điều chỉnh phù hợp. Bài viết này sẽ tìm hiểu đặc thù kinh doanh, đề xuất các mô hình và xây dựng quy trình áp dụng QTTG trong lĩnh vực ngân hàng.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31052
ISSN: 0866-7120
Bộ sưu tập: Kinh tế và Dự báo

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
3.38 MBAdobe PDF
Your IP: 3.231.217.107


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.