Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31066
Nhan đề: Thúc đẩy chuyển đổi số trong các doanh nghiệp Việt Nam trước tác động của đại dịch Covid-19
Tác giả: Chu, Văn Huy
Từ khoá: Thúc đẩy
Doanh nghiệp
Việt Nam
Chuyển đổi số
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 566 .- Tr.13-15
Tóm tắt: Đại dịch Covid-19 đã có tác động lớn tới bức tranh kinh tế của mỗi quốc gia. Việc các chính phủ ban hành các lệnh thực hiện giãn cách xã hội, phong tỏa, nhiều doanh nghiệp phải đóng cửa, v.v... đã dẫn tới sự xáo trộn trong hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp và đặc biệt là sự thay đổi lớn về hành vi của người tiêu dùng. Câu chuyện Chuyển đổi số hiện đang được các doanh nghiệp trong nhiều ngành (như bán lẻ, tài chính/ngân hàng/bảo hiểm, giáo dục và đào tạo, bất động sản, v.v...) quan tâm hơn bao giờ hết. Bài viết sẽ trình bày về góc nhìn về chuyển đổi số, tác động của chuyển đổi số tới định hình hoạt động kinh doanh tại doanh nghiệp, khung đánh giá việc thực hiện chuyển đổi số và doanh nghiệp cần làm gì để quá trình chuyển đổi số diễn ra thành công.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31066
ISSN: 0868-3808
Bộ sưu tập: Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.28 MBAdobe PDF
Your IP: 52.23.219.12


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.