Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31119
Nhan đề: Vai trò của giáo dục đại học với tăng trưởng xanh
Tác giả: Nguyễn, Đức Quỳnh
Từ khoá: Giáo dục đại học
Tăng trưởng xanh
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 566 .- Tr.64-66
Tóm tắt: Các quốc gia trên thế giới đang dần chuyển từ kinh tế nâu sang kinh tế xanh, đây được xem như là một điều kiện tiên quyết để đạt được sự phát triển bền vững, xóa bỏ nghèo đói, bất bình đẳng xã hội và tạo ra nhiều việc làm mới hơn. Trọng tâm của phát triển kinh tế xanh là đảm bảo sự phát triển hài hòa giữa kinh tế và môi trường, đồng thời cần phải giải quyết một trong những thách thức toàn cầu đó là biến đổi khí hậu. Điều này cần có sự đoàn kết, hợp tác giữa các nước. Giáo dục đại học được xem là một nền tảng vững chắc cho phép tạo ra những tiền đề cần thiết để đảm bảo tăng trưởng xanh như xây dựng kỹ năng xanh, giáo dục môi trường, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31119
ISSN: 0868-3808
Bộ sưu tập: Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.37 MBAdobe PDF
Your IP: 54.234.191.202


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.