Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31241
Nhan đề: Tổ chức dạy học trải nghiệm trong dạy học Địa lí lớp 11 ở các trường THPT trên địa bàn thành phố Cần Thơ
Tác giả: Nguyễn, Thị Ngọc Phúc
Nguyễn, Thị Mỹ Truyền
Từ khoá: Sư phạm Địa lý
Năm xuất bản: 2020
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: - Cơ sở lý luận và thực tiễn về tổ chức dạy học trải nghiệm trong dạy học Địa lí. - Thiết kế các hoạt động trải nghiệm trong dạy học Địa lí lớp 11 THPT. - Thực nghiệm sư phạm
Mô tả: 136 tr.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31241
Bộ sưu tập: Khoa Sư phạm

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
3.18 MBAdobe PDF
Your IP: 54.80.173.217


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.